Média - rozdělení společnosti
CZ EN DE
? hledej:
KRPA Holding

... tradice od roku 1835

Rozdělení společnosti

V Hostinném, dne 23.4.2008

Informace obchodním partnerům

Dovolujeme si vám oznámit, že s účinností ke dni 1.5.2008 bylo do obchodního rejstříku příslušného krajského soudu zapsáno rozdělení odštěpením v kombinaci s rozdělením odštěpením sloučením společnosti KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a.s., sídlem Hostinné, Nádražní 266, PSČ 543 71, IČ 455 34 284, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B., vložka 583.

Jedná se o proces rozdělení obecně podle ust. § 69c odst. 2 a dále § 220r až 220za zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. V rámci rozdělení odštěpením nedochází k zániku rozdělované společnosti s tím, že jednotlivé části jmění rozdělované společnosti včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů přecházejí na nástupnické společnosti. Nástupnickými společnostmi v rámci tohoto rozdělení jsou společnosti:

KRPA DEHTOCHEMA, a.s., sídlem Svoboda nad Úpou, Nádražní 450, PSČ 542 24, IČ 27537749, zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B., vložka č. 2764.

KRPA ENVELOPE, a.s., sídlem Hostinné, Nádražní 266, PSČ 543 71, IČ 27537765, zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B., vložka č. 2765.

KRPA FORM, a.s., sídlem Dolní Branná 122, PSČ 543 62, IČ 27537811, zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B., vložka č.2766

KRPA INVESTMENT, a.s., sídlem Plzeň, Zahradní 173/2, PSČ 304 90, dále také jen IČ 28014111, zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Plzni, oddíl B., vložka č.1431

KRPA PAPER, a.s., sídlem Hostinné, Nádražní 266, PSČ 543 71, IČ 27537820, zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B., vložka č.2767.

Po zápisu rozdělení odštěpením do obchodního rejstříku převezmou nástupnické společnosti podnikatelské aktivity rozdělované společnosti s výjimkou těch, které bude dále vykonávat rozdělovaná společnost, a budou plynule pokračovat v realizaci stávajícího podnikatelského programu. Současně s přechodem částí jmění rozdělované společnosti přecházejí na nástupnické společnosti práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů rozdělované společnosti.

V souvislosti s těmito skutečnostmi si Vás zdvořile dovolujeme požádat o zaregistrování uvedených změn a jejich promítnutí do obchodního styku ve vztahu k rozdělované a nástupnickým společnostem. Prosíme zejména o uvedení správného označení obchodních firem nástupnických společností a identifikačních čísel u obchodních listin a dokladů zasílaných po datu zdanitelného plnění 30.4.2008. Tyto obchodní dokumenty musí být řádně označeny správnými identifikačními znaky nástupnických společností. V opačném případě budeme nuceni tyto listiny vracet.

Současně bychom vás chtěli ujistit, že z hlediska našich dosavadních velmi dobrých obchodních vztahů tímto nedochází k žádné změně, neboť jak je uvedeno výše, daným procesem přecházejí na nástupnické společnosti povinnosti a závazky, ale i práva rozdělované společnosti.

Děkujeme za pochopení

Ing. Jaroslav Jiřička
předseda představenstva

KRPA Holding, a.s.
Nádražní 266, 543 71 Hostinné, IČ: 275 30 396
nastavení cookies