Odpovědnost - životní prostředí
CZ EN DE
? hledej:
KRPA Holding

... tradice od roku 1835

Životní prostředí

Úzkostlivě dbáme na ochranu přírody a investujeme nemalé částky do snižování vlivu výroby na životní prostředí. Problematice ekologie věnujeme trvalou pozornost. Samozřejmostí je, že splňujeme všechny zákonné požadavky. Přírodní zdroje jsou pro výrobu papíru nezastupitelné, a proto je naším prvořadým zájmem rozvíjení trvale udržitelného nakládání s přírodním bohatstvím.

Spotřebitelé mají zásadní vliv na vyráběné papíry, a proto vyvíjíme aktivity k prosazování ekologických balení a nahrazování plastu papírem.

KRPA Holding, a.s.
Nádražní 266, 543 71 Hostinné, IČ: 275 30 396
nastavení cookies